Privacy Policy Starfulness

  Starfulness, gevestigd aan Geranium 88, 5382 JM Vinkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens (zie lijst hieronder) die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

  Voor het:

  • Afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of ebook
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten te leveren

  Starfulness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Starfulness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Starfulness doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Starfulness houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat Starfulness:

  • Vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • het is bij inschrijving (en dus met toestemming) van de nieuwsbrief duidelijk hoe vaak je gemaild wordt en je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Bij het downloaden van het gratis ebook word je niet automatisch gelinkt aan mijn nieuwbrief.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  Starfulness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers

  Persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitvoeren van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;
  • Jouw persoonsgegevens worden door Starfulness opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Van maximaal twee jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  • Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
  • Persoonsgegevens van nieuwsbrief/blog abonnees worden door Starfulness verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

  Jouw persoonsgegevens worden door Starfulness opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Afmelden kan desgewenst op elk moment.

  Google Analytics - Cookies

  Om de website van Starfulness optimaal te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van Cookies. Om het bezoek van de website te meten maakt de website Starfulness.nl gebruik van Google Analytics, bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten, de tijd die zij op de website verblijven en om te zien welke pagina's bekeken worden. Om jouw privacy te waarborgen is in de zogenaamde tracking code voor Google Analytics het IP-adres van de computer waarop jij deze site bezoekt geanonimiseerd. De webdesigner heeft met Google een bewerkingsovereenkomst afgesloten, het delen van gegevens is uitgezet in Google Analytics en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

  Starfulness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Social media buttons - Cookies

  Op de website van Starfulness vind je buttons om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van cookies die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

  Verstrekking aan derden

  De persoonsgegevens die aan Starfulness worden gegeven kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van Starfulness;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

  Starfulness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Starfulness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Starfulness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Starfulness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Starfulness heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, namelijk:

  • Alle personen die namens Starfulness van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;

  Wijzigen privacy policy

  Deze privacy verklaring is altijd te wijzigen door Starfulness en wordt wanneer nodig en mogelijk herzien. Wijzigingen worden altijd vermeld op de website en in nieuwbrief berichten. Laatst herzien op 24 mei 2018.

  Vragen

  Neem gerust contact met ons op bij vragen over de privacy policy van Starfulness.

  Contactgegevens

  Starfulness
  Esther van der Linde
  Geranium 88
  5382 JM Vinkel

  06-44648054

  Starfulness coaching

  Esther van der Linde
  Geranium 88
  5382 JM Vinkel

    06 446 48 054

  Volg mij op: