Olav Jansen. Afbeelding bij blog respect, vrijheid en vertrouwen

Ik voel me dankbaar en verheugd een gastblog te plaatsen! Dit gastblog, met de mooie titel respect, vrijheid en vertrouwen is geschreven aan de deelnemers van de Jaarreis Circle of Soul die dag negen met Olaf Janssen mochten beleven. En tegelijkertijd voel ik dat deze tekst veel breder de wereld in mag. Aan alle broeders en zusters die voelen dat het klopt. Ben je bereid deze wat langere tekst tot je te nemen? Een uitnodiging te aanvaarden om diep te voelen hoe de menselijke magie van aandacht werkelijk werkt? Laat je verwonderen en verrassen!

Respect, vrijheid en vertrouwen

Lieve vrienden,

Op uitnodiging van Esther schrijf ik dit stuk. Gisteren hadden we gereflecteerd op onze mooie ontmoeting van afgelopen donderdag. Tijdens deze reflectie kwamen een aantal zaken bovendrijven. Esther vroeg of ik mijn kijk op deze zaken wilde vastleggen in een document. Ze kan dan vervolgens zelf beoordelen hoe ze dit document wil inzetten. Ik heb deze uitnodiging aanvaard.

Lees dit stuk met je hart

Voordat ik hiermee begin wil ik eerst duidelijkheid scheppen betreffende dit document. Het gaat over mijn waarheid, hoe ik bepaalde zaken waarneem en hanteer. De intentie van mij is om middels dit document een bepaalde trilling in het veld te zetten. Jullie zijn inmiddels met dit fenomeen bekend. Ik heb mij tijdens de workshop aan jullie laten zien. Dat is eigenlijk in deze vorm nog nooit eerder gebeurd. Ik beschouw jullie als gelijken, zusters en broeder. Ik heb jullie lief. Ik schrijf dit stuk als liefdevolle broeder. Ik hoop dat je begrijpt wat ik hier mee bedoel. Lees dit stuk met je hart.

Tijdens de reflectie kwam aan de orde wat ik die dag allemaal had gezien. Naast het feit dat ik jullie schoonheid en pracht duidelijk kon waarnemen, kwam een mondiaal thema voor mij helder in beeld. Het thema van pijn en trauma.

Op deze planeet ervaren wij mensen pijn en trauma. Alsof dat normaal is. Alsof dat er bij hoort. Maar dat is niet zo. Het is helder dat je als mens verdriet kan ervaren en dat dit helpt om bepaalde zaken los te laten. Zeer passend, maar dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel de pijn en trauma’s die steeds maar blijven terugkomen. Die een rode draad in je leven lijken te zijn. Denk hierbij aan:

  • moederschap (wel/niet)
  • het verlies van een dierbare (broertje/zusje/ouder)
  • het niet meer gekwetst willen worden
  • faalangst, ontoereikend zijn, niet voldoen aan …

Oorzaak en gevolg

Als je daar in blijft hangen, conformeer je je naar een bepaald programma. Een programma buiten jou. Een geschreven script, niet door jou geschreven. Opgebouwd uit oorzaak en gevolg. Want zo zijn deze programma’s nu eenmaal geschreven. Oorzaak en gevolg.

De bedoeling van deze programma’s is dat jij je schikt naar dit programma. En door in dit programma te blijven kom je in de vertraging, die zelfs tot stilstand kan leiden. Er is niets mis met stilstand. Maar wees je daar wel van bewust. Zet je aandacht daar op dat dat met jou het geval is. Je blijft in een “loop” hangen. De naald blijft in de plaat hangen en het programma blijft zich herhalen. Deze staat van zijn houdt je uit jouw kracht. De pijn is bedoeld om je in die koers te houden. Hoe ga je met deze pijn om? Welk gedrag vertoon je? Ga je proberen de pijn te ontwijken of te begrijpen? Ga je de pijn proberen te verdoven? Als je dat doet zal de pijn langzaam aan verzachten. Het programma is tevreden omdat je voor de pijn hebt gebogen, geknield. Daardoor verandert er NIETS! De pijn zal weer terugkomen en je zal je weer conformeren/schikken. Dit kan heel lang doorgaan.

Respect, vrijheid en vertrouwen

Totdat je door hebt dat dat niet klopt. Dat dit niet strookt met leven in puur bewustzijn. Dat het haaks staat op leven met respect, in vrijheid en in vertrouwen. Je leeft dan niet vanuit een open hart maar gedraagt je naar wat je brein je vertelt. En daar ligt niet onze kracht. Ons brein is onder de voet gelopen door een invasiemacht. Daar ervaar je dan ook regelmatig veel onrust. Dan zit je weer met je aandacht in je hoofd. Vaak met gedachten die niet van jou zijn en jou niet dienen. Sterker nog, ze saboteren jou.

Bovengenoemde pijn en trauma zijn niet van jou. De herkomst is niet echt van belang (ouders, voorouders, docenten, collega’s, werkgevers, familie, vrienden etc.). Van belang is dat je met jouw magische aandacht gaat herkennen welke gedachten van jou zijn. En jouw gedachten worden, m.b.v. de levenskracht (de force, het alles) in jouw hart gecreëerd. Ze zijn nooit luidruchtig of dwingend of veroordelend.

Soulfriends, respect, vrijheid en vertrouwen

Bevrijdingsdag

Je verstand/brein zal je vertellen dat je uit de buurt van pijn moet blijven! Want pijn is buitengewoon onaangenaam. En niet zonder reden. Tijdens de workshop hebben we het gehad over 5 mei, de bevrijdingsdag. Ik vertelde dat ik nog steeds op de bevrijding zit te wachten. Maar dat ik inmiddels wel besef dat niemand dat voor mij gaat doen. Geen regering, geen volksvertegenwoordiger, geen partner, vriend of familielid. Ik zal dat zelf moeten doen. En de bevrijding ligt in het je losmaken van externe programma’s. Niet meer meegaan in de scripts die jij niet hebt geschreven. Deze scripts bevatten alle mogelijkheden die voor jou aanwezig zijn. En dat zijn er niet veel. Op het moment dat jij buiten het script denkt, krijg je van je brein een ERROR. Oftewel je krijgt van je brein te horen dat dat niet kan! Dit geluid in je brein geeft aan dat je in een script zit. De scriptschrijver heeft deze mogelijkheid (bewust) niet in zijn script opgenomen. Dus kan het niet. Denk maar aan een computerspel. Je wil iets gaan doen, maar het spel heeft deze mogelijkheid niet in z’n programma zitten. Dus kan het niet.

Lees ook: Eigen ervaring in verbinding met Olaf

Wat houdt dit dan in? Dit houdt in dat je voortaan anders omgaat met de pijnsituatie. Vaak ontkoppel je je van een script door juist het tegenovergestelde te doen dan dat het brein tegen je zegt. Kortweg: loop weg van de pijn wordt blijf staan. Standvastig (is: met vertrouwen in jezelf). Werk hier met jouw aandacht (= liefde). Als je blijft staan, buig je je niet naar het script. Je maakt je niet klein. Je conformeert je niet naar het gewenste gevolg van deze oorzaak. Jij kiest voor iets anders. En dit doe je dus met jouw aandacht. Jouw hoge trilling. Er hoeft niets te veranderen. En je hoeft niets te veroordelen. Je bent je heel bewust van wat er nu gebeurt. Dat je met dwang in een programma wordt geduwd. En het dwangmiddel is pijn. En als je niet gehoorzaamd, komt de man met de zweep. En die zal je nog harder straffen. Want je moet en je zal gehoorzamen! Dit vraagt moed en vertrouwen in jouzelf. Maar besef dat jij hier niet voor niets bent!!!!!!!!!

Fundament van verbinding

Het is onze taak als mensen om onze oorspronkelijke taak weer op ons te nemen. En deze oorspronkelijke taak is: hoeders van deze prachtige planeet. Dit houdt in dat wij weer onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Niet meer uitbesteden aan anderen. Want die gaan jouw verantwoordelijkheid echt niet nemen. En als hoeders van deze planeet schrijven wij onze eigen scripts. Jij schrijft jouw eigen script. Jij bent autonoom. Wij zijn allemaal autonoom. Ieder is zelf zijn hoogste autoriteit. En die kunnen prima samenwerken. En dat is nu de bedoeling. Dat we ons bevrijden uit die externe programma’s. Dat anderen bepalen wat jij wel/niet mag. Dat wij zelf nieuwe instituten gaan neerzetten. Met een fundament van verbinding.

Je beschikt over unieke talenten. Ontdek deze talenten en ga daar mee werken. Samen met de talenten van anderen. Niet allemaal alleen doen, want dat is een druppel op een gloeiende plaat. En dat hoeven geen hoogstaande ingewikkelde projecten te zijn. Deze kunnen eenvoudig van aard zijn.

Het vraagt loslaten

Maar gecreëerd op basis van respect, vrijheid en vertrouwen. Je bent uitgerust met een enorm doorzettingsvermogen. Dat is niet voor niets, want dat heb je hier nodig. Door jezelf te bevrijden van allerlei systemen krijg je toegang tot alle informatie die je nodig hebt. Je krijgt dan een prachtige verbinding met jezelf en met alles dat daar mee verbonden is. Wat dat betreft spreek ik uit ervaring. Ik beschik (sinds kort) over deze verbinding. Maar het vraagt loslaten. Het loslaten van zaken waaraan jij heel veel waarde hecht. In mijn geval ging het om het loslaten van mijn kind. Hij gaf aan dat hij voortaan bij zijn moeder in Geldrop blijft wonen en niet meer bij mij komt wonen. Niet omdat hij niet van mij houdt maar omdat hij daar een vriendinnetje heeft, daar op school zit en daar zijn vrienden heeft. En al mijn aandacht is jaren uitgegaan naar mijn zoon. Of hij bij mij was of niet, ik was altijd met hem verbonden. En tijdens dat telefoontje begreep mijn verstand onmiddellijk zijn beslissing. Maar mijn lichaam kan dat niet zo snel. Die was helemaal overstuur. De volgende dag ben ik in het bos gaan wandelen. Ik heb daar heel hard gehuild. En tijdens het wandelen zong ik: Time tooo Say Goodbye (van die Italiaanse blinde zanger). En ik voelde hoe de helft van mijn onrust langzaam wegspoelde. Maar de andere helft bleef.

Soulfriends, respect, vrijheid en vertrouwen

Ik ervaar een vaste verbinding met mijzelf

Het was pas later dat ik begreep wat dit betekende. Op het moment dat ik had besloten (tijdens het telefoontje) om mijn zoon los te laten, brak de muur/de dijk door. De hele Atlantische oceaan overspoelde mij. En deze stroming houdt niet meer op. Het stroomt weer in mijn bekkengebied. Dat heeft het 30 jaar niet gedaan! Ik kan weer creëren. Ik leef weer in plaats van overleven. Ik ken geen angst meer wat anderen over mij denken. Ik ervaar een vaste verbinding met mijzelf. Een mijzelf die zich bevindt in een andere dimensie dan deze. Maar we zijn ook niet voor niets multidimensionale wezens. En hij is er altijd geweest. Altijd aan mijn zijde. Gesteund en opgeraapt als ik (weer) was gevallen. Maar ik wist het niet. Ik was me er niet van bewust. Nu wel! Ik voel deze verbinding constant op de achtergrond. En als ik mijn aandacht op deze verbinding richt, heb ik contact. Ik kan gewoon met mij praten. Dat gaat op en neer. Communicatie. Via het hart. Dit is overigens onze natuurlijke staat van communicatie. Communiceren via ons hartsbewustzijn. Maar door de “invasie” is dit verlegt naar ons brein. Terwijl het brein dienend hoort te zijn voor het hart, neemt het nu een leidende positie in. Het is ook duidelijk waarom, omdat hier de massale controle kan plaatsvinden die wij hier op deze planeet ervaren. Middels angst en pijn wordt er afscheiding tussen de mensen gecreëerd.

Er is momenteel zoveel in beweging

Ik kan hier nog uren over schrijven, maar dat ga ik niet doen. De voorstelling die ik ga geven, bevat diepere uitleg betreffende mijn leven (vanaf mijn 4e jaar tot nu). Wat ik ben tegengekomen, hoe ik er mee ben omgegaan en hoe ik er uiteindelijk uitgekomen ben. Velen zijn mij in dit proces reeds voorgegaan. Velen hebben zich reeds uit de programmeringen bevrijd. Er is momenteel zoveel in beweging. Toen de dijk was doorgebroken heb ik twee dagen non-stop downloads binnengekregen. Van mijzelf. De hele voorstelling werd sketch voor sketch uitgeschreven. Dat was echt heel komisch. En intens.

Lieve vrienden, van al dit bovenstaande hoef je niets te geloven. Je mag er van vinden wat je wil. Het gaat voor jou niet om mijn waarheid. Mijn intentie is dat ik hier mijn trilling in het veld zet. Mijn intentie is dat die trilling andere energieën weer in beweging zet. Dat jij jouw eigen onderzoek gaat starten. Op jouw manier. Ga je leven opnieuw tegen het licht houden. Bekijk alles in je leven met aandacht en voel. Vooral voel. Met je hart. Wat voor jou wel/niet klopt. En wijzig je koers als dat zo voor je voelt.

Een liefdevolle hartegroet,

Olaf Janssen - Drunen, 18 mei 2024

Starfulness coaching

Esther van der Linde
Geranium 88
5382 JM Vinkel

06 446 48 054

Aanmelden nieuwsbrief

Volg mij op:

Facebook

LinkedIn

Instagram

© 2024 Starfulness. Alle rechten voorbehouden

Website gerealiseerd door: Petriana.nl

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteren
Niet accepteren